SẼ RA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,420

Ngày đăng: 14/08/2019

SẼ RA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

Ngay sau chương trình làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều 13/8 về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”, Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Quang- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính Ngân sách của Quốc hội, thành viên đoàn giám sát về nội dung này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?