SƠN LA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,641

Ngày đăng: 24/08/2019

SƠN LA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

# Năm 2018, Sơn La là tỉnh đứng đầu cả nước về chỉ số SIPAS, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đây là một trong những thành công nổi bật, có được do tỉnh Sơn La đã nỗ lực cải cách hành chính trong thời gian qua. Vì mục tiêu một nền hành chính công hiện đại, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?