SƠN LA TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC XÃ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,364

Ngày đăng: 12/08/2019

SƠN LA TẬP TRUNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC XÃ

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cùng Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp, cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao nâng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?