SƠN LA: QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y CẤP HUYỆN ĐANG BỎ NGỎ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,491

Ngày đăng: 19/08/2019

SƠN LA: QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y CẤP HUYỆN ĐANG BỎ NGỎ

# Thưa quý vị! Năm 2018, tỉnh Sơn La ban hành Quyết định thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại các huyện và thành phố dựa trên sự sáp nhập của Trạm Chăn nuôi và Thú y và một số đơn vị cấp huyện. Qua một năm triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập trong việc thực hiện kiểm soát giết mổ và kiểm dịch động vật, mâu thuẫn và sai quy định với Luật Thú y được Quốc hội điều chỉnh và ban hành năm 2015. Điều này đặt ra vấn đề là cần điều chỉnh Luật hay có thông tư hướng dẫn cụ thể hơn để việc triển khai vừa đúng Luật, vừa phù hợp với thực tiễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?