ĐOÀN ĐBQH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,885

Ngày đăng: 19/09/2019

ĐOÀN ĐBQH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT

Đối với dự thảo Luật Đối thoại, hòa giải tại tòa án, nhiều đại biểu kiến nghị cần bổ sung vào đối tượng được làm hòa giải viên, đối thoại viên; quy định không được phép ghi âm, ghi hình, ghi chép trong quá trình hòa giải; bổ sung quyền không tham gia thực hiện đối thoại tại tòa án; thống nhất chọn phương án không thu phí, lệ phí đối thoại tại tòa án; điều chỉnh thời hạn hòa giải, đối thoại đối với những vụ việc phức tạp từ 30 ngày lên 60 ngày.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?