ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,950

Ngày đăng: 19/09/2019

ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Hiện nay, công tác soạn thảo, lấy ý kiến, thảo luận, thông qua và ban hành các văn bản liên quan đến Luật, việc rút ngắn giai đoạn, không tuân thủ quy trình xây dựng và bann hành chính sách từ Trung ương đến các bộ ngành và địa phương là nguyên nhân dẫn đến sự chồng chéo của các văn bản quy phạm pháp luật. Điều này tạo ra những rào cản, khó khăn đối với người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Chỉ tính riêng lĩnh vực đầu tư, tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ từng chỉ ra sự chồng chéo giữa các quy định hiện hành trong 9 luật . Sự chồng chéo này đang gây ra nhiều vướng mắc đối với doanh nghiệp trong trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và đấu thầu. Hệ quả là gây nhiều phiền hà, tốn kém thời gian và tiền bạc, làm mất cơ hội của nhà đầu tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?