ĐỀ XUẤT HỢP NHẤT VP HĐND&ĐOÀN ĐBQH, GIỮ VP UBND

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,624

Ngày đăng: 19/09/2019

ĐỀ XUẤT HỢP NHẤT VP HĐND&ĐOÀN ĐBQH, GIỮ VP UBND

Đề nghị vẫn giữ số lượng Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, huyện là 02; xây dựng dự thảo chế độ tiền lương phù hợp với nhiều đối tượng, nên hợp nhất văn phòng HĐND và văn phòng đoàn Đại biểu quốc hội… Đó là những kiến nghị được đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ hợp thứ 8, chuyên đề “cán bộ, công chức, viên chức” do đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?