ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI QUỸ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,322

Ngày đăng: 20/09/2019

ĐIỀU CHỈNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI QUỸ

Dù quỹ Bảo hiểm Y tế bội chi nhưng nhiều công nghệ mới, thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đắt tiền vẫn được đưa vào sử dụng. Điều này đồng nghĩa với quyền lợi của người bệnh có thẻ Bảo hiểm Y tế ngày càng được nâng cao, mặc dù mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay vẫn còn thấp. Để đảm bảo cân đối quỹ Bảo hiểm Y tế, đã đến lúc cần có sự điều chỉnh về mức đóng Bảo hiểm Y tế cho phù hợp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?