ĐOÀN ĐBQH SƠN LA LẤY Ý KIẾN VÀO 1 SỐ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ 1 SỐ LUẬT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,690

Ngày đăng: 06/09/2019

ĐOÀN ĐBQH SƠN LA LẤY Ý KIẾN VÀO 1 SỐ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ 1 SỐ LUẬT

Ngày 6-9, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?