HẬU GIANG: KHÔNG ĐỂ NÔNG DÂN KHÔNG BÁN ĐƯỢC MÍA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,261

Ngày đăng: 17/09/2019

HẬU GIANG: KHÔNG ĐỂ NÔNG DÂN KHÔNG BÁN ĐƯỢC MÍA

Niên vụ mía 2019-2020 tỉnh Hậu Giang xuống giống hơn 8.000 ha, giảm hơn 2.600 ha so với niên vụ trước. Nguyên nhân do giá mía thấp, nhiều nông dân thay đổi cây trồng khác. Mặc dù diện tích mía vụ này giảm, tuy nhiên việc tiêu thụ mía cũng không được khả quan.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?