KHÓ KIỂM SOÁT QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ KHI THANH TOÁN THEO PHÍ DỊCH VỤ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,396

Ngày đăng: 20/09/2019

KHÓ KIỂM SOÁT QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ KHI THANH TOÁN THEO PHÍ DỊCH VỤ

Theo quy định của Luật BHYT, BHXH sẽ không thanh toán theo giá các dịch vụ kỹ thuật, thuốc mà thanh toán theo chi phí thực tế hoặc nếu thanh toán cũng sẽ kéo dài thời gian sang những năm tiếp theo... Như vậy, khi Bệnh viện nâng cao chất lượng, bệnh nhân đông, chi phí tăng lên, dễ gây ra nguy cơ vượt dự toán. Việc thanh quyết toán không kịp thời dẫn đến tình trạng kép các Bệnh viện gặp khó khăn về tài chính còn Doanh nghiệp cung ứng thuốc và vật tư Y tế thì bị nợ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?