KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ BIA LƯU NIỆM TẠI TUYÊN QUANG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 16,508

Ngày đăng: 20/09/2019

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ BIA LƯU NIỆM TẠI TUYÊN QUANG

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà bia lưu niệm tại thôn Làng Bình, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?