KỲ VỌNG LUẬT PPP SẼ LÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,318

Ngày đăng: 16/09/2019

KỲ VỌNG LUẬT PPP SẼ LÀ ĐỘNG LỰC CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Với nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng tăng nhưng nguồn ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 50% tổng nhu cầu, việc huy động nguồn vốn dồi dào từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước là rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay, do nhiều yếu tố khác nhau, trong đó việc chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh, vấn đề chia sẻ rủi ro đối với các nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư chưa rõ ràng khiến nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước nản chí, thậm chí thờ ơ với việc xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dự án giao thông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?