MINH BẠCH TỪ THU CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,469

Ngày đăng: 10/09/2019

MINH BẠCH TỪ THU CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Thưa quý vị và các bạn, dự án luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của luật Phòng chống thiên tai và luật Đê điều sẽ được ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 37 vào thứ 2 tuần tới. Trong dự thảo luật Chính phủ sửa đổi điều 10 luật Phòng chống thiên tai theo hướng: Quỹ Phòng chống thiên tai là quỹ được thành lập ở trung ương do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý. Đây là nội dung đang nhận được nhiều ý kiến góp ý trong quá trình sửa đổi luật Từ thực tiễn hoạt động thu, chi quỹ Phòng chống thiên tai trong 5 năm qua, nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ hoạt động của Quỹ để minh bạch hóa thu chi, làm rõ tính cần thiết của Quỹ này

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?