XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,631

Ngày đăng: 07/09/2019

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Để nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, thì việc phát triển du lịch nông thôn là một hướng đi mang tính lâu dài và bền vững. Không chỉ góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn, du lịch cũng góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng NTM phát triển bền vững như mục tiêu mà Nghị quyết 32/2016 của Quốc hội đặt ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?