CHÍNH SÁCH PHẢI BẮT NGUỒN TỪ CUỘC SỐNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,231

Ngày đăng: 27/01/2020

CHÍNH SÁCH PHẢI BẮT NGUỒN TỪ CUỘC SỐNG

Điểm nhấn lớn nhất về công tác xây dựng thể chế là việc Bộ LĐTBXH đã tham mưu cho Chính phủ trình QH thông qua bộ luật lao động 2019. Đây là bộ luật lớn, được chuẩn bị công phu, hội tụ nhiều điểm tiến bộ, nhân văn cho người lao động và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Bộ luật LĐ sửa đổi được QH thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao, là dấu ấn lịch sử. Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã dành cho THQH VN cuộc trò chuyện xung quanh những nhiệm vụ của ngành năm vừa qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?