TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,781

Ngày đăng: 14/01/2020

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin sau 3 năm đi vào hoạt động, sáng nay, Trung tâm Giao dịch Công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết 3 năm hoạt động và xúc tiến đầu tư cho các dự án khởi nghiệp của vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội".

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?