LÀO CAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ V NĂM 2020

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,154

Ngày đăng: 28/10/2020

LÀO CAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ V NĂM 2020

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, năm 2020 của tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, Lào Cai cần gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tập trung củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Vũ Thắng, Hồng Ngọc/THQHVN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?