CẢI TIẾN ĐỂ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,183

Ngày đăng: 31/10/2020

CẢI TIẾN ĐỂ HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI

Cần tiếp tục cải tiến để hoàn thiện nội dung và cách thức tổ chức chương trình trải nghiệm giáo dục về Quốc hội, hướng tới chương trình trải nghiệm phổ biến, góp phần đưa các kiến thức về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, kiến thức về pháp luật tới học sinh, sinh viên. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo Chương trình giáo dục trải nghiệm về Quốc hội Việt Nam do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật bản JICA tổ chức ngày 29/10.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?