CẦN KIÊN ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,197

Ngày đăng: 31/10/2020

CẦN KIÊN ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Năm học 2019-2020 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung, ngành GD đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, giải pháp của NQ29/ BCH TW Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?