CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI VỊ TUỔI THÀNH NIÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,067

Ngày đăng: 30/10/2020

CẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI VỊ TUỔI THÀNH NIÊN

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính, tại điều 126 quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Chiến, đại biểu thành phố Hà Nội cho rằng: trong thực tiễn áp dụng luật xử phạt vi phạm hành chính hiện hành có những điểm chưa rõ ràng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?