GẦN 100% TRẺ 5 TUỔI ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,257

Ngày đăng: 22/10/2020

GẦN 100% TRẺ 5 TUỔI ĐƯỢC ĐẾN TRƯỜNG

Hôm nay, tại Hà Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 2 năm đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?