HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, NÒNG CỐT TẠI BIÊN GIỚI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,128

Ngày đăng: 21/10/2020

HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO LỰC LƯỢNG CHUYÊN TRÁCH, NÒNG CỐT TẠI BIÊN GIỚI

Theo chương trình Kỳ họp, chiều 21/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ hết sức thiêng liêng. Để làm được điều này, việc xây dựng, quản lý và bảo vệ khu vực biên giới đóng vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, trong đó có vai trò nòng cốt, chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ khu vực biên giới. Việc quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng cũng đang là yêu cầu đặt ra trong xây dựng, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội cho ý kiến để thông qua tại Kỳ họp này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?