HỘI THẢO VĂN HÓA ĐỌC PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,947

Ngày đăng: 22/10/2020

HỘI THẢO VĂN HÓA ĐỌC PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI

Thực hiện kế hoạch triển khai đề án “Phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt năm 2017. Chiều 21/10, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Văn hoá đọc với việc hình thành vốn tri thức, kỹ năng sống và phát triển nhân cách con người”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?