MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỞI TÁC ĐỘNG COVID-19

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,741

Ngày đăng: 24/10/2020

MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BỞI TÁC ĐỘNG COVID-19

Chiều nay, tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã làm việc cùng lãnh đạo Ngân hàng CSXH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bàn triển khai thực về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?