NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI VIỆT NAM

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,175

Ngày đăng: 31/10/2020

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI VIỆT NAM

Sáng 29/10, tại nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA (đọc Jaica) tổ chức Hội thảo Chương trình giáo dục trải nghiệm về Quốc hội Việt Nam. Hội thảo nhận diện những khó khăn, thách thức trong quá trình tổ chức thực hiện và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho thế hệ trẻ về những kiến thức cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?