THỦ TƯỚNG THĂM NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,513

Ngày đăng: 24/10/2020

THỦ TƯỚNG THĂM NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG THĂM NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ QUẢNG BÌNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?