TOÀN ÁN NHÂN DÂN 14 TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 7,688

Ngày đăng: 18/10/2020

TOÀN ÁN NHÂN DÂN 14 TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

#Cụm thi đua số II - Tòa án nhân dân 14 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?