HÀNH LANG PHÁP LÝ MỚI CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,248

Ngày đăng: 01/12/2020

HÀNH LANG PHÁP LÝ MỚI CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Tại kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDDS). Luật sửa đổi, bổ sung lần này đã bảo đảm thể chế hóa kịp thời,đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm quyền con người theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?