HỘI THẢO NGƯỜI TIÊU DÙNG HƯỚNG TỚI TIÊU DÙNG XANH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,149

Ngày đăng: 05/12/2020

HỘI THẢO NGƯỜI TIÊU DÙNG HƯỚNG TỚI TIÊU DÙNG XANH

Tăng trưởng xanh đòi hỏi xem xét cả quá trình sản xuất, lối sống, tiêu dùng. Nâng cao nhận thức người tiêu dùng về sản phẩm xanh, tiêu dùng xanh qua đó tác động chuyển biến ngược lại khối sản xuất là nội dung của buổi hội thảo Người tiêu dùng hướng tới tiêu dùng xanh trong cộng đồng. Hội thảo do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt nam tổ chức vừa qua tại Hà nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?