NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN MUA BÁN NGƯỜI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,314

Ngày đăng: 04/12/2020

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN MUA BÁN NGƯỜI

# Sơn La là tỉnh vùng cao biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua tình hình tội phạm mua bán người có nhiều diễn biến phức tạp,theo thống kê trong5 năm từ 2016-2020, trên địa bàn tỉnh có 60 người là nạn nhân của mua bán người. Ngành Lao động- Thương binh- Xã hội tỉnh Sơn La cũng đang tập trung các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?