NGÂN HÀNG PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN NGƯỜI NỘP THUẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,661

Ngày đăng: 03/12/2020

NGÂN HÀNG PHẢI CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN NGƯỜI NỘP THUẾ

Từ ngày 1/5, Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Đây là một trong những điểm mới cơ bản của Nghị định 126 quy định chi tiết một số điều Luật quản lý thuế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?