XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,732

Ngày đăng: 04/12/2020

XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Chiều 2/12, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng mô hình sinh kế giúp nâng cao thu nhập cho người dân ở thôn, bản, ấp vùng đặc biệt khó khăn” và “Xây dựng mô hình nông thôn mới thôn, bản, ấp vùng đặc biệt khó khăn phát triển bền vững gắn với bảo vệ, giữ vững an ninh, quốc phòng”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?