BẠC LIÊU: GIẢI PHÁP ĐIỀU TIẾT NƯỚC GIỮA HAI VÙNG MẶN NGỌT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,412

Ngày đăng: 14/02/2020

BẠC LIÊU: GIẢI PHÁP ĐIỀU TIẾT NƯỚC GIỮA HAI VÙNG MẶN NGỌT

Những năm gần đây việc kiểm soát nước trong mùa khô hạn phục vụ cho trồng lúa và nuôi trồng thủy sản của người dân ở vùng giáp ranh 2 tỉnh: Bạc Liêu và Sóc Trăng luôn gặp khó khăn do nước mặn xâm nhập. Giờ đây, người dân ở đã an tâm sản xuất vì công trình Cống âu thuyền Ninh Quới vừa hoàn thành đi vào hoạt động giúp điều tiết nước và đảm bảo hài hòa giữ hai vùng mặn- ngọt.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?