ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỂM ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,222

Ngày đăng: 19/02/2020

ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐIỂM ĐẢNG BỘ CƠ SỞ

Tại TP Đà Nẵng, để chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chi bộ được lựa chọn đã tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhằm rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội chi bộ trên địa bàn, hướng tới thành công chung của đại hội đảng các cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?