ĐẢM BẢO TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỘ KINH DOANH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,724

Ngày đăng: 27/02/2020

ĐẢM BẢO TÍNH PHÁP LÝ CỦA HỘ KINH DOANH

Một trong những nội dung trong dự luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã được nhiều ĐBQH cho ý kiến tại tại kỳ họp thứ 8 vừa qua là vấn đề đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. Theo đó, thừa nhận sự tồn tại của “hộ kinh doanh” là một hình thức kinh doanh, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp khác để bảo đảm tính pháp lý của hộ kinh doanh và bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp. Nội dung này cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?