SỢ HÃI LÀ ĐIỀU ĐƯƠNG NHIÊN NHƯNG TIN TƯỞNG LÀ CẦN THIẾT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,719

Ngày đăng: 19/02/2020

SỢ HÃI LÀ ĐIỀU ĐƯƠNG NHIÊN NHƯNG TIN TƯỞNG LÀ CẦN THIẾT

Khoảng một tháng qua là quãng thời gian cuộc sống của người dân trên toàn thế giới, ở mức độ nhiều ít đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19và tất nhiên, đó đa phần là những ảnh hưởng tiêu cực. Và ở Việt Nam, điều khiến nhiều người e ngại hơn cả lại đến từ những thông tin không chính xác…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?