TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CHO NGƯỜI DÂN VÙNG CAO VỀ DỊCH COVID 19

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,330

Ngày đăng: 20/02/2020

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CHO NGƯỜI DÂN VÙNG CAO VỀ DỊCH COVID 19

Thưa quý vị và các bạn! Đối với các tỉnh vùng cao Tây Bắc, cơ sở hạ tầng y tế khó khăn, thiếu thốn, công tác tuyên truyền cho bà con dân tộc thiểu số trong việc phòng ngừa dịch bệnh vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là trong thời gian đang diễn ra dịch bệnh Covid 19, các địa phương ở đây đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để người dân vùng cao tự hiểu biết và phòng ngừa dịch bệnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?