CẤM CHĂN NUÔI TRONG KHU DÂN CƯ: NHIỀU BĂN KHOĂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,217

Ngày đăng: 26/03/2020

CẤM CHĂN NUÔI TRONG KHU DÂN CƯ: NHIỀU BĂN KHOĂN

# Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, trong đó có quy định nghiêm cấm việc chăn nuôi trong thành phố, thị xã, thị trấn và khu dân cư. Quy định này khiến người chăn nuôi băn khoăn, lo lắng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?