CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,229

Ngày đăng: 05/03/2020

CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội kgoas XIV thông qua tại kỳ hợp thứ 8 vừa qua, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020 với nhiều điểm mới quan trọng. Nhằm nhanh chóng đưa Luật này vào cuộc sống, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch nhanh chóng xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông NGUYỄN TƯ LONG , Phó Vụ trưởng Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?