DỰ ÁN THUỶ LỢI NÀ SẢN THỪA NHẬN SAI SÓT VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,038

Ngày đăng: 23/03/2020

DỰ ÁN THUỶ LỢI NÀ SẢN THỪA NHẬN SAI SÓT VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Như chúng tôi đã phản ánh, việc thi công Dự án Hệ thống thuỷ lợi Nà Sản tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã gây ra những bất cập như việc nổ mìn gây rung chấn, đá văng làm nứt vỡ nhà dân. Hay việc đào sâu lòng kênh thuỷ lợi có thể dẫn đến việc mất nước bề mặt tạm thời xung quanh khu vực thi công khiến người dân chịu cảnh khổ sở khi không có nước sinh hoạt, tưới tiêu. Sau khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam phản ánh những vấn đề này, các cấp chính quyền của tỉnh Sơn La đã vào cuộc và phía chủ đầu tư cũng thừa nhận sai sót, tích cực khắc phục hậu quả để ổn định đời sống của nhân dân.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?