ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,583

Ngày đăng: 01/04/2020

ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

Thưa quý vị, trong thời gian tới đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sẽ có nhiều sự đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát và sẽ quan tâm giám sát về lĩnh vực tuyển dụng cán bộ ở địa phương nhằm chấn chỉnh và phòng ngừa sai phạm trên địa bàn Phóng viên truyền hình Quốc Hội Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Y Khút Niê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk về nội dung này:

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?