KIỂM SOÁT KHÂU TRUNG GIAN. TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,532

Ngày đăng: 02/04/2020

KIỂM SOÁT KHÂU TRUNG GIAN. TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Khâu trung gian đang chiếm tỷ trọng lớn trong giá bán lẻ thịt lợn ra ngoài thị trường. Trong thời điểm nguồn cung chưa đáp ứng được nhu cầu thịt lợn trong nước thì ngay cả khi các doanh nghiệp chăn nuôi giảm giá, thì cũng không tới được tay người dân. Đây là băn khoăn của các doanh nghiệp chăn nuôi trước yêu cầu giảm giá thịt lợn của Chính phủ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?