SAU SÁP NHẬP LÀ CHỐNG DỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,624

Ngày đăng: 07/04/2020

SAU SÁP NHẬP LÀ CHỐNG DỊCH

Nhiều xã, phường vừa thực hiện sắp xếp lại theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã lập tức phải lao ngay vào Chống dịch như chống giặc. Đồng thời, vẫn phải đảm bảo công việc của người dân cũng như phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mô hình sau đây ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc là 1 ví dụ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?