SƠN LA THÊM 37 CÔNG DÂN HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,252

Ngày đăng: 02/04/2020

SƠN LA THÊM 37 CÔNG DÂN HOÀN THÀNH THỜI GIAN CÁCH LY

Hôm nay, ngày 1/4, tại khu cách ly tập trung, Trung Đoàn 754, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La, 37 công dân đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và trở về địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?