SƠN LA: HIỆU QUẢ TỪ VIỆC CHÍNH QUY HOÁ CÔNG AN XÃ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,541

Ngày đăng: 04/04/2020

SƠN LA: HIỆU QUẢ TỪ VIỆC CHÍNH QUY HOÁ CÔNG AN XÃ

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường bố trí Công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Mặc dù là huyện biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng Sốp Cộp là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành đầu tư xây dựng 8/8 trụ sở cho lực lượng Công an xã, tạo điều kiện cho 249 chiến sỹ Công an xã có trụ sở làm việc riêng, khang trang, sạch đẹp, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?