SƠN LA: QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,084

Ngày đăng: 03/04/2020

SƠN LA: QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG COVID-19

# Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, tỉnh Sơn La thực hiện họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để tìm hiểu khó khăn và quán triệt thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp để phòng, chống dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?