TÁI ĐÀN LỢN - NHANH NHƯNG PHẢI AN TOÀN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,631

Ngày đăng: 08/04/2020

TÁI ĐÀN LỢN - NHANH NHƯNG PHẢI AN TOÀN

Trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, vấn đề bình ổn giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc đưa giá mặt hàng thịt lợn về mức trước khi có dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ cấp bách. Nhiều giải pháp đã được các bộ, ngành đưa ra trong thời gian qua. Trong số đó, giải pháp tái đàn lợn được coi là giải pháp căn cơ. Tuy vậy, việc thực hiện tái đàn cần có những biện pháp tuần tự để kiểm soát và bảo đảm an toàn sinh học.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?