XỬ LÝ MẠNH TAY VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐI NGƯỢC CHỈ THỊ 16

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,264

Ngày đăng: 09/04/2020

XỬ LÝ MẠNH TAY VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐI NGƯỢC CHỈ THỊ 16

Với các hoạt động tuyên truyền rộng khắp trong thời gian vừa qua, một người bình thường chắc chắn sẽ nhận rõ tính chất nguy hiểm, phức tạp của dịch Covid-19. Không thể để một vài cá nhân nhỏ lẻ làm ảnh hương đến công tác phòng chống dịch của cả nước bị huỷ hoại. Vì sự an toàn của cộng đồng, cần kiên quyết xử lý các cá nhân vi phạm để làm gương cho người khác./

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?