YÊN BÁI: CHUNG TAY MAY, PHÁT HƠN 100.000 KHẨU TRANG MIỄN PHÍ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,941

Ngày đăng: 09/04/2020

YÊN BÁI: CHUNG TAY MAY, PHÁT HƠN 100.000 KHẨU TRANG MIỄN PHÍ

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào“Phụ nữ Yên Bái chung tay may, phát 100 ngàn khẩu trang miễn phí phòng, chống dịch Covid-19”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?